Zarządzenie nr 257/09
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 17 grudnia 2009 roku


W sprawie cen za usługi pogrzebowe i cmentarne.

Na podstawie art. 30, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§1.

Ustala się następujące ceny za usługi pogrzebowe i cmentarne:
Ceny określone  są cenami netto (bez podatku VAT).

§2.

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój nr 260/08 z dnia 15 grudnia 2008 r.

§3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskich Zakładów Użyteczności  Publicznej w Kudowie-Zdroju.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 257/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:07.01.2010 09:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:07.01.2010 09:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 45