Zarządzenie 60/08
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 19 marca  2007 r.

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2007 rok oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

 


Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn..zm.) zarządzam co następuje:


§1.


1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2007 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania  planów finansowych instytucji kultury:
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju
- Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju
stanowiące załącznik nr 2  do niniejszego zarządzenia.


§2.


Sprawozdania, o których mowa  w § 1 należy  przedłożyć  Radzie Miejskiej Kudowa Zdrój oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wałbrzychu.


§3.


Wykonanie uchwały powierza się skarbnikowi gminy.


§4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 60/08
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:12.11.2008 09:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:12.11.2008 10:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 135