Zarządzenie Nr 242/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 24 listopada 2009 roku


w sprawie :  powołania komisji przetargowej


 Na podstawie art.25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) i § 8 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207, poz.2108)  zarządza się  co następuje :

 

§ 1

 

Powołuje się komisję przetargową do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów na zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w składzie:

1. Małgorzata Rytelewska            - Przewodniczący Komisji
2. Zygmunt Gaździak                   - Członek Komisji
3. Hanna Jędrzejewska               - Członek Komisji

 

§ 2

 

W pracach komisji będzie brać udział radca prawny zatrudniony w Urzędzie Miasta z głosem doradczym.

 

§ 3

 

Traci moc zarządzenie nr 172/09 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 07 września 2009  roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 242/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:26.11.2009 11:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:26.11.2009 11:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 44