Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2009 rok

 
Zarządzenie Nr 222/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 listopada 2009 roku w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych
 
Zarządzenie Nr 223/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 listopada 2009 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 21/08 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Urzędu Miasta upoważnionych do przeprowadzania kontroli podatkowych
 
Zarządzenie Nr 224/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 listopada 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój
 
Zarządzenie Nr 225/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 listopada 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój
 
Zarządzenie Nr 226/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 09 listopada 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój
 
Zarządzenie Nr 227/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 09 listopada 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój
 
Zarządzenie Nr 228/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju
 
Zarządzenie Nr 229/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin Pana Jacka Śleziaka ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 
Zarządzenie Nr 230/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 listopada 2009 roku
 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin Pani Anny Baczmańskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 
Zarządzenie Nr 231/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok
 
Zarządzenie Nr 232/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój
 
Zarządzenie Nr 233/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój
 
Zarządzenie Nr 234/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: wprowadzenie w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju regulaminu okresowej oceny pracowników
 
Zarządzenie Nr 235/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój
 
Zarządzenie Nr 236/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój
 
Zarządzenie Nr 237/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój
 
Zarządzenie Nr 238/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój
 
Zarządzenie Nr 239/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój
 
Zarządzenie Nr 240/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminym Kudowa-Zdrój
 
Zarządzenie Nr 241/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminym Kudowa-Zdrój
 
Zarządzenie Nr 242/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 243/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój
 
Zarządzenie Nr 244/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój
 
Zarządzenie Nr 245/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój
 
Zarządzenie Nr 246/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój
 
Zarządzenie Nr 247/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój
 
Zarządzenie Nr 248/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój
 
Zarządzenie Nr 249/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: zmian w budzecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok
 
Zarządzenie Nr 250/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 251/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 grudnia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój
 
Zarządzenie Nr 252/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 grudnia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminym Kudowa-Zdrój
 
Zarządzenie Nr 253/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 254/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie: umorzenia wierzytelności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2008 - 2009 rok
 
Zarządzenie Nr 255/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego
 
Zarządzenie Nr 256/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 257/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie: cen za usługi pogrzebowe i cmentarne
 
Zarządzenie Nr 258/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok
 
Zarządzenie Nr 259/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój
 
Zarządzenie Nr 260/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z ksero
 
Zarządzenie Nr 261/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 262/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 263/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 grudnia 2009 roku nw sprawie: powołania komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 264/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego
 
Zarządzenie Nr 265/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego Urzedu Miasta w Kudowie-Zdroju
 
Zarządzenie Nr 266/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok
 
Zarządzenie Nr 267/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: umorzenia z urzędu nieściągalnych zaległości z tytułu wieczystego użytkowania
 
Zarządzenie Nr 268/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: umorzenia z urzędu nieściągalnych zaległości z tytułu mandatów karno - kredytowych

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2009
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:10.11.2009 13:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 10:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 157