Uchwała nr XLIII/307/09
Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju
z dnia 30 października 2009 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa – Zdrój na rzecz Skarbu Państwa.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U.  nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  oraz art. 13 ust. 2 i ust. 2a ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy - Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny działki nr 45 (AM-3) o pow.1360m2 położonej w obrębie Bukowina, gmina Kudowa – Zdrój, księga wieczysta Kw. nr  38365 na rzecz Skarbu Państwa.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  Kudowa - Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLIII/307/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.11.2009 11:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.11.2009 11:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 24