U C H W A Ł A  NR XLI/289/09
Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju
z dnia 24 września 2009 roku

 

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku.

 

                    Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 249 poz. 2104  z późn.zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1


Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rada Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLI/289/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.09.2009 12:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.09.2009 12:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 21