Zarządzenie nr 193/09

Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 17 września 2009 roku

 

w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienioną uchwałą nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym, położoną przy ul. Słone, obręb Słone, gmina Kudowa – Zdrój, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 344/2 (AM-11) o pow.739m2, księga wieczysta Kw. nr 83138 z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności.  

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza miasta Kudowy - Zdroju.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 193/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.09.2009 12:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2009 12:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 60