Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.29.2020

Kudowa-Zdrój, 28.12.2020 r. 

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa fragmentów ulicy Chrobrego-3 oraz ul. Brzozowie-2 w Kudowie-Zdroju",  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 765652-N-2020 z dnia 11.12.2020.

 

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 28.12.2020 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 350 000,00 zł brutto.
  3. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty w zamkniętych i opisanych kopertach, które parafowano i oznaczono następującymi numerami:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji w miesiącach

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania f-ry,)

1

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA „KRĘŻEL” Reneta Krężel, Ścinawka Średnia ul. Sikorskiego 21A, 57-420 Radków

296.983,00

30-06-2021

60

30

2

„DROG-BUD” Robert Bubiński, ul. Jasna 1A, 57-350 Kudowa-Zdrój

298.152,00

30-06-2021

60

30

 

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.29.2020 z dnia 28-12-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:28.12.2020 14:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:28.12.2020 14:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 155