Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

   Znak sprawy: IR. 271.28.2020

Kudowa-Zdrój, 17.12.2020 r. 

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Kudowa-Zdrój oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych i pojemników na psie odchody z terenu Gminy Kudowa-Zdrój” zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09-12-2020 r. pod numerem 763964-N-2020”

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 17-12-2020 o godz. 14.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego.
  2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia – 244 397,48 zł brutto.
  3. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminy składania ofert, wpłynęła 1 oferta. Koperta zamknięta i opisana, którą parafowano i oznaczono numerem:

Nr oferty : 1

Nazwa (firma) i adres wykonawcy:  Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, ul.Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój

Cena jednostkowa brutto za odbiór/ transport/ zagospodarowanie
w zł. za Mg/pojemnik:

  1. Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych z koszy ulicznych i pojemników na psie odchody -  1 998,00 zł/Mg
  2. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z pojemników z nieruchomości niezamieszkałych o pojemności 120 litrów      - 24,00 zł./pojemnik
  3. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z pojemników z nieruchomości niezamieszkałych o pojemności 240 litrów - 48,00 zł./pojemnik
  4. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z pojemników z nieruchomości niezamieszkałych o pojemności 1100 litrów - 222,00 zł./pojemnik

 

Okres gwarancji: nie żądano

Termin wykonania: 31-12-2021

Warunki płatności (liczba dni od otrzymania f-ry): 30

 

 

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Mariusz Fleszar

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.28.2020 z dnia 17-12-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:18.12.2020 14:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:18.12.2020 14:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 89