Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

    Znak sprawy: IR.271.28.2020

Kudowa -Zdrój, 14.12.2020 

 

Sprostowanie informacji

 o zmianie treść SIWZ z dnia 10.12.2020 r.

do postępowania IR.271.28.2020

 

Zamawiający informuje, że w ww. informacji omyłkowo została podana niewłaściwa nazwa zadania:

 

Jest:

„…na zadanie „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój” zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24-11-2020 r. pod numerem 615066-N-2020”

 

Powinno być:

„…na zadanie  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Kudowa-Zdrój oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych i pojemników na psie odchody z terenu Gminy Kudowa-Zdrój” zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09-12-2020 r. pod numerem 763964-N-2020”

 

Pozostała część pisma pozostaje bez zmian.

 

 

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Mariusz Fleszar

 

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Sprostowanie INFORMACJI o zmianie treści SIWZ - IR.271.28.2020 z dnia 10-12-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:14.12.2020 15:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:14.12.2020 15:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 59