Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: IR.271.27.2020

Kudowa-Zdrój, 09.12.2020 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój ". Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24-11-2019 r.
pod numerem 615066-N-2020

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 09.12.2020  o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego.
  2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia: 283.897,97 zł.
  3. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminy składania ofert wpłynęły 2 oferty. Koperty zamknięte i opisane, które parafowano i oznaczono numerami:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Bank Spółdzielczy we Wschowie, ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa

 

166.144,11

31-12-2030

Nie żądano

Kwartalnie

2

Bank Spółdzielczy w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 4, 57-300 Kłodzko

186.857,14

31-12-2030

Nie żądano

Kwartalnie

 

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Mariusz Fleszar

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.27.2020 z dnia 09-12-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:09.12.2020 14:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:09.12.2020 14:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 84