Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

  Znak sprawy: IR.271.27.2020

Kudowa -Zdrój, 02.12.2020 

 

Wyjaśnienia do wniosków z dnia 25 i 30.11.2020 oraz 01.12.2020

oraz informacja

 o zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój” zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24-11-2020 r. pod numerem 615066-N-2020.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w związku z wpłynięciem wniosku/zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak niżej, Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

Pełna treść w załączniku:

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Wyjaśnienia do wniosku oraz INFORMACJA o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie terminu składania ofert - IR.271.27.2020 z dnia 02-12-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:02.12.2020 11:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:02.12.2020 13:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 90