Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.25.2020

Kudowa-Zdrój, 18.11.2020 r. 

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Przebudowa odcinków dróg ul. Kościelnej, ul. Sikorskiego oraz ul. Spacerowej
w Gminie Kudowa-Zdrój”. Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 2020-11-02 pod numerem 605032-N-2020.

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 18-11-2020 o godz. 14.45. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie poszczególnych części zamówienia:

 

Nr Części

Nazwa części w postępowaniu:

Kwota w zł brutto

Część nr 1

Modernizacja drogi dojazdowej ul. Kościelnej w Kudowie-Zdroju na odcinku nr 1 od ul. Zdrojowej wzdłuż rzeki Bystra

156.433,85

Część nr 2

Przebudowa dróg ul. Sikorskiego i ul. Spacerowej w Kudowie-Zdroju

672.810,00

 
  1. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminy składania ofert, na poszczególne części wpłynęły 4 oferty. Koperty zamknięte i opisane, które parafowano i oznaczono numerami:

Nr oferty

Nr Części

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

(m-ce)

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry)

1

1

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. Z O.O. Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

233.044,95

31-05-2021

60

30

1

2

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. Z O.O. Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

698.274,06

30-06-2021

60

30

2

1

EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

211.527,01

31-05-2021

60

30

2

2

EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

514.107,02

30-06-2021

60

30

3

1

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA „KRĘŻEL” Reneta Krężel, Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 21A, 57-420 Radków

136.291,38

31-05-2021

60

30

3

2

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA „KRĘŻEL” Reneta Krężel, Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 21A, 57-420 Radków

620.216,43

30-06-2021

60

30

4

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. Z O.O. w Kłodzku, ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko

126.152,61

31-05-2021

60

30

4

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. Z O.O. w Kłodzku, ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko

471.267,57

30-06-2021

60

30

 

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.25.2020 z dnia 18-11-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:18.11.2020 15:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:18.11.2020 15:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 189