Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.21.2020

Kudowa-Zdrój, 28.10.2020 r. 

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych na terenie osiedla mieszkaniowego w ciągu ulicy Wrzosowej w Kudowie-Zdroju”.
Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 2020-10-13 pod numerem 596930-N-2020.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 28-10-2020 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba Zamawiającego.
  2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia – 90 000,00 zł brutto.
  3. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminu składania ofert, wpłynęły  3 oferty. Koperty zamknięte i opisane, które parafowano i oznaczono numerami:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

(m-ce)

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry)

1

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA „KRĘŻEL” Reneta Krężel, Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 21A, 57-420 Radków

78.966,00

14.12.2020

60

30

2

„PPHU ELPROCAR” Krzysztof Suchodolski, Stary Wielisław 30, 57-313 Stary Wielisław

113.000,00

14.12.2020

60

30

3

SKŁAD OPAŁOWY Obrót Metalami Żelaznymi Irena Biernacik, ul.Fabryczna 12, 57-350 Kudowa-Zdrój

82.900,00

14.12.2020

60

30

 

 

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Mariusz Fleszar

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.21.2020 z dnia 28-10-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:28.10.2020 13:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:28.10.2020 13:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 142