Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: IR. 271.20.2020

Kudowa-Zdrój, 20.10.2020 

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonie 2020/2021", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 12-10-2020 pod numerem 596244-N-2020.

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 20.10.2020 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Postępowanie prowadzone jest z podziałem na 5 części. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie Na poszczególne części zamówienia:

Nr części  nazwa

Część nr 1

MIASTO

Część nr 2

BRZOZOWIE

Część nr 3

CZERMNA-

PSTRĄŻNA

Część nr 4

PSTRĄŻNA-

BUKOWINA

Część nr 5

KUDOWA-

JAKUBOWICE

Kwota w zł

113 578,20

65 036,25

93 607,92

90 198,36

70 848,00

 
  1. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert/y w zamkniętych i opisanych kopertach, które parafowano i oznaczono numerami tj.:

 

Nr oferty

Nr części

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry, cykl miesięczny)

1

3

NOIR Firma Ogólnobudowlana Michał Fugowski, ul. Kościuszki 67, 57-350 Kudowa-Zdrój

91.324,80

2021-04-30

Nie żądano

30 dni

1

4

NOIR Firma Ogólnobudowlana Michał Fugowski, ul. Kościuszki 67, 57-350 Kudowa-Zdrój

87.998,40

2021-04-30

Nie żądano

30 dni

2

1

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul.Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój

135.432,00

2021-04-30

Nie żądano

30 dni

3

2

USŁUGI  DROGOWE, ROLNICZE I LEŚNE Jakub Kowalski, ul. Brzozowie 23, 57-350 Kudowa-Zdrój

65.800,00

2021-04-30

Nie żądano

30 dni

4

5

ŚCINKA Drewna Hodowla i Pielęgnacja Lasu Przemysław Zając, ul. Jakubowice 22, 57-350 Kudowa-Zdrój

69.120,00

2021-04-30

Nie żądano

30 dni

5

2

MAZUREK Ireneusz Mazurek, ul. Wolności 63C, 57-330 Szczytna

72.262,50

2021-04-30

Nie żądano

30 dni

 

 
 

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Mariusz Fleszar

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.20.2020 z dnia 20-10-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:20.10.2020 14:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:20.10.2020 14:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 123