Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.18.2020

Kudowa-Zdrój, 23.09.2020 r. 

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bluszczowej, Szafirkowej i Liliowej w Gminie Kudowa-Zdrój - etap 2.
Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 2020-09-08 pod numerem 582788-N-2020.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

 

  1. Otwarcie ofert odbyło się 23-09-2020 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba Zamawiającego.
  2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia – 58.784,00 zł brutto.
  3. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminu składania ofert, wpłynęły  2 oferty. Koperty zamknięte i opisane, które parafowano i oznaczono numerami:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

(m-ce)

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry)

1

Instalatorstwo Elektryczne mgr inż. Jarosław Łuczak,  ul. Kilińskiego 2, 57-320 Polanica-Zdrój

125 000,00

30.10.2020

60

30

2

Usługi Elektryczne Jerzy Kuźma,  ul. Stara Osada 33c, 57-400 Nowa Ruda

88 600,00

30.10.2020

60

30

 

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.18.2020 z dnia 23-09-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:23.09.2020 14:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:23.09.2020 14:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 98