Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

   Znak sprawy: IR. 271.17.2020

Kudowa-Zdrój, 15.09.2020 r. 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji dróg na terenie Gminy Kudowa-Zdrój”
Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 07-09-2020 r. pod numerem 582074-N-2020

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 15-09-2020 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego.
  2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia – 20.000,00  zł brutto.
  3. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminy składania ofert, wpłynęła 1 oferta. Koperta zamknięta i opisana, którą parafowano i oznaczono numerem:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

(m-ce)

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry)

1

NOVA-PROJECT SP. Z O.O. Al. Ludomira Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław

17.220,00

30.10.2020

60

30

 

 

BURMISTRZ

 Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.17.2020 z dnia 15-09-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:15.09.2020 14:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:15.09.2020 14:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 106