Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.16.2020

Kudowa-Zdrój, 12.08.2020 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
 "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dróg przeznaczonych do realizacji w ramach Usuwania Klęsk Żywiołowych 2020”. Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 569623-N-2020 z dnia 2020-08-04


Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 12-08-2020 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie poszczególnych części zamówienia:

Nr części

Nazwa części

Kwota w zł brutto

Część nr 1

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę fragmentów ul. Chrobrego i Kościuszki w Kudowie-Zdroju

30 132,58

Część nr 2

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę fragmentów ul. Słone i ul. Brzozowie w Kudowie –Zdroju

49 299,52

 
  1. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminy składania ofert, na poszczególne części wpłynęły 2 oferty. Koperty zamknięte i opisane, które parafowano i oznaczono numerami:

Nr oferty

Nr Części

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

(m-ce)

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry)

1

1

NOVA-PROJECT SP. Z O.O. Al. Ludomira Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław

27 060,00

15-12-2020

60

30

1

2

NOVA-PROJECT SP. Z O.O. Al. Ludomira Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław

46 740,00

15-12-2020

60

30

2

1

Inżynier Wojciech Sobolewski, ul. M. Gorkiego 3-5, 70-390 Szczecin

55 350,00

15-12-2020

60

30

2

2

Inżynier Wojciech Sobolewski, ul. M. Gorkiego 3-5, 70-390 Szczecin

61 500,00

15-12-2020

60

30

 

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Mariusz Fleszar

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.16.2020 z dnia 12-08-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:12.08.2020 13:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:12.08.2020 13:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 89