Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.14.2020

Kudowa-Zdrój, 11.08.2020 r. 

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bluszczowej, Szafirkowej i Liliowej w Gminie Kudowa-Zdrój, realizowana w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.
Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 2020-07-23 pod numerem 565123-N-2020.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 11-08-2020 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba Zamawiającego.
  2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia – 196 101,18 zł brutto.
  3. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminu składania ofert, wpłynęło  5 ofert. Koperty zamknięte i opisane, które parafowano i oznaczono numerami:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

(m-ce)

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry)

1

Spark Sp. z o.o.,  Frankowo 14A, 64-113 Osieczna

95 176,92

30.10.2020

60

30

2

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych "Migacz" Leszek Migacz, ul. Sportowa 1, 58-405 Krzeszów

157 440,00

30.10.2020

60

30

3

Instalatorstwo Elektryczne mgr inż. Jarosław Łuczak,  ul. Kilińskiego 2, 57-320 Polanica-Zdrój

105 000,00

30.10.2020

60

30

4

Usługi Elektryczne Jerzy Kuźma,  ul. Stara Osada 33c, 57-400 Nowa Ruda

174 660,00

30.10.2020

60

30

5

Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa W Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sienkiewicza 10c,  57-500 Bystrzyca Kłodzka

185 000,00

30.10.2020

60

30

 

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Mariusz Fleszar

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.14.2020 z dnia 11-08-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:11.08.2020 14:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:11.08.2020 14:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 61