Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

IR.271.14.2020

Kudowa Zdrój, dnia 04-08-2020 r.

Wyjaśnienia do wniosku nr 1 z dnia 28-07-2020 r. oraz Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i o zmianie terminu składania ofert.

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bluszczowej, Szafirkowej i Liliowej w Gminie Kudowa-Zdrój, realizowana w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej”. Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 565123-N-2020z dnia 2020-07-23r.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający, Gmina Kudowa‑Zdrój, w związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień oraz informuje o zmianie treść SIWZ i terminu składania ofert w następujący sposób:

Pełna treść wyjaśnień i odpowiedzi do wniosku nr 1 z dnia 28-07-2020 r. oraz Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i o zmianie terminu składania ofert - PATRZ ZAŁĄCZNIK:

271-14-20_Odpowiedzi do wniosku z dnia 28-07-2020.pdf

PONIŻEJ

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyjaśnienia do wniosku oraz INFORMACJA o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie terminu składania ofert - IR.271.14.2020 z dnia 04-08-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:04.08.2020 14:39
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:04.08.2020 14:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 44