Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

   Znak sprawy: IR. 271.13.2020

Kudowa-Zdrój, 24.07.2020 r. 

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa chemicznego i ekologicznego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla gminy Kudowa-Zdrój”. Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod nr 563147-N-2020 z dnia 2020-07-16 r.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 24-07-2020 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego.
  2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia – 983 782,49 zł brutto.
  3. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminy składania ofert, wpłynęła 1 oferta/y. Koperta/y zamknięta/e i opisana/e, którą/e parafowano i oznaczono numerem:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

(m-ce)

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry)

1

„WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała

968 010,00

30-11-2020

24

30

 

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.13.2020 z dnia 24-07-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:24.07.2020 13:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:24.07.2020 13:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 30