Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

  

 Znak sprawy: IR. 271.12.2020

Kudowa-Zdrój, 22.07.2020 r. 

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Odbiór odpadów komunalnych wraz z doczyszczaniem odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na psie odchody z terenu gminy”. Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 561921-N-2020 z dnia 2020-07-14 r.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 22-07-2020 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego.
  2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia – 687 590,59 zł brutto.
  3. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminy składania ofert, wpłynęła 1 oferta. Koperta zamknięta i opisana, którą parafowano i oznaczono numerem:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

(m-ce)

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry)

1

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, ul.Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój

819 555,30

31-12-2020

Nie wymagano

30

 

 

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Mariusz Fleszar

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.12.2020 z dnia 22-07-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:23.07.2020 09:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:23.07.2020 09:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 28