Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

IR.271.12.2020

Kudowa Zdrój, dnia 20-07-2020 r.

 

Wyjaśnienia do wniosku nr 1 z dnia 17.07.2020 r.

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Odbiór odpadów komunalnych wraz z doczyszczaniem odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na psie odchody z terenu gminy”. Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 561921-N-2020 z dnia 2020-07-14 r.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający, Gmina Kudowa‑Zdrój, w związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

 

  1. "Zgodnie z zapisem specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na usługę pod nazwą „Odbiór odpadów komunalnych wraz z doczyszczaniem odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kudowa-Zdrój oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na psie odchody z terenu gminy” w punkcie 3 i podpunkcie 3.2, 5d określającym obowiązek posiadania na bazie magazynowej transportowo legalizowanej samochodowej wagi najazdowej prosimy o odpowiedź na zapytanie – czy Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z legalizowanej wagi samochodowej najazdowej w odległości 3 km od bazy magazynowo transportowej zlokalizowanej na terenie Gminy Kudowa-Zdrój?"

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z legalizowanej wagi samochodowej najazdowej w odległości 3 km od bazy magazynowo transportowej zlokalizowanej na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, pod warunkiem, że Wykonawca dochowa należytej staranności mającej na celu zabezpieczenia ważonych odpadów przed możliwością zmiany tonażu na trasie baza-waga.

 

 

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Mariusz Fleszar

 

 

Wyk. w 2 egz. MS/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyjaśnienia i odpowiedzi z dnia 20-07-2020 r. do wniosku nr 1 - IR.271.12.2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:20.07.2020 11:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:20.07.2020 11:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 15