Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.11.2020

Kudowa-Zdrój, 15.07.2020 r. 

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie

Modernizacja poboczy wraz z remontem cząstkowym nawierzchni  drogi gminnej nr 119225D na ul. Jakubowice w Kudowie-Zdrój

Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 25-06-2020 r. pod numerem 554935-N-2020.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

 

  1. Otwarcie ofert odbyło się 15-07-2020 o godz. 13.15 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie poszczególnych części zamówienia:

Nr części

Nazwa części w postępowaniu:
Modernizacja poboczy wraz z remontem cząstkowym nawierzchni  drogi gminnej nr 119225D na ul. Jakubowice w Kudowie-Zdrój

Kwota w zł brutto

Część nr 1

Modernizacja drogi gminnej 119225D na ul. Jakubowice w Kudowie-Zdroju poprzez poszerzenie poboczy

55 484,67

Część nr 2

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju.

75 405,38

 
  1. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminy składania wpłynęły 3 oferty.
    Koperty zamknięte i opisane, które parafowano i oznaczono numerami:

Nr oferty

Nr Części

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

Termin wykonania w dniach

Okres gwarancji

(m-ce)

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry)

1

1

NOIR Firma Ogólnobudowlana Michał Fugowski, ul. Kościuszki 67, 57 350 Kudowa-Zdrój

49 507,50

60

24

30

2

1

FIRMA OGÓLNOBUDOWALANA Robert Matyszczyk, Wolibórz 90/2 , 57-431 Wolibórz

45 357,48

60

24

30

2

2

FIRMA OGÓLNOBUDOWALANA Robert Matyszczyk, Wolibórz 90/2 , 57-431 Wolibórz

84 943,80

30

60

30

3

2

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA „KRĘŻEL” Reneta Krężel, Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 21A, 57-420 Radków

58 000,00

30

60

30

 

Z up. BURMISTRZ

Sekretarz Gminy

 Barbara Kopeć

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.11.2020 z dnia 15-07-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:15.07.2020 15:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:15.07.2020 15:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 53