Kudowa-Zdrój 06-07-2020 r.

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter) w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia: nr 20/2020 – na grunt pod garażem, nr 21/2020 – na działalność handlowo-usługową, 22/2020 – ogrody przydomowe i cele rolne.
W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia 06-07-2020 r. do 27-07-2020 r.

                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - grunt pod garażem, działalność handlowo-usługową, ogrody przydomowe i cele rolne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:06.07.2020 09:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.07.2020 13:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 40