Kudowa-Zdrój 01-07-2020 r.

 

I N F O R M A C J A


Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter) w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia: nr 16/2020 – na działalność usługowo-handlową, 17/2020 – na ogrody przydomowe, 19/2020 – na grunt pod garażem oraz wykaz nr 18/2020 dotyczący najmu garażu.
W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia  01-07-2020 r. do 22-07-2020 r.


                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - na działalność usługowo-handlową, ogrody przydomowe , grunt pod garażem oraz najmu garażu u
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:01.07.2020 13:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:01.07.2020 13:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 43