Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

  

 Znak sprawy: IR. 271.10.2020

Kudowa-Zdrój, 19.06.2020 r. 

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 18 mieszkań gminnych w ramach projektu: „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.)”
Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 10-06-2020 r. pod numerem 550023-N-2020


 

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

 

  1. Otwarcie ofert odbyło się 19-06-2020 o godz. 12.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego.
  2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia – 19.926 zł brutto.
  3. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminy składania ofert, wpłynęła 1 oferta. Koperta zamknięta i opisana, którą parafowano i oznaczono numerem:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

Termin wykonania w dniach

Okres gwarancji

(m-ce)

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry)

1

KUUDO PRACOWNIA ARCHITEKTURY, Anna Rychlewska-Ślęczek,
ul. 1 Maja 18/5, 57-350 Kudowa-Zdrój

28.000,00

60

36

30

 

 

BURMISTRZ

 Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.10.2020 z dnia 19-06-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:19.06.2020 15:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:19.06.2020 15:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 116