Kudowa-Zdrój 17-06-2020 r.

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter) w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do: nr 13/2020 – najem garażu, nr 14/2020 wydzierżawienia na ogrody przydomowe i cele rolne oraz wykaz nr 15/2020 dotyczący nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.
W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia  17-06-2020 r. do 08-07-2020 r.
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - najem garaży, ogrody przydomowe i cele rolne, oddanie nieruchomości w użyczenie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.06.2020 11:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.06.2020 11:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 69