Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.8.2020

Kudowa-Zdrój, 22.05.2020 r. 

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
Dostawa używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży”.
Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540169-N-2020 z dnia 2020-05-14 r.
 

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 22.05.2020 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 250 000,00 zł brutto.
  3. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty w zamkniętych i opisanych kopertach, które parafowano i oznaczono następującymi numerami:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN brutto

Termin wykonania

w dniach

Okres gwarancji w miesiącach

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania f-ry,)

1

MERCUS-BUS SP. Z O.O., Urszulin 20, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

244.770,00

7

9

30

2

Usługi Transportowe Lal Mieczysław, ul.Brzozowa 4, 22‑437 Łabunie

236.160,00

7

3

30

 

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.8.2020 z dnia 22-05-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:22.05.2020 14:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:22.05.2020 14:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 150