Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

IR.271.8.2020

Kudowa Zdrój, dnia 18-05-2020 r.

 

Wyjaśnienia do wniosku nr 1 i 2 z dnia 16.05.2020 r.

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Dostawa używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży”. Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540169-N-2020 z dnia 2020-05-14 r.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający, Gmina Kudowa‑Zdrój, w związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

 

  1. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę autobusu wyprodukowanego w 2006 roku?
     

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę autobusu wyprodukowanego w 2006 roku.

 

  1. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę autobusu o długości do 11 m?
     

      Odpowiedź:

      Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę autobusu o długości do 11 m

 

 

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyjaśnienia i odpowiedzi z dnia 18-05-2020 r. do wniosków nr 1 i 2 - IR.271.8.2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:18.05.2020 11:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:18.05.2020 11:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 100