Kudowa-Zdrój 08-05-2020 r.

 

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter), w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24,  wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia: nr 8/2020 – na ogrody przydomowe i cele rolne, nr 9/2020 na miejsca postojowe oraz wykaz nr 10/2020 dotyczący nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.
W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia  08-05-2020 r. do 29-05-2020 r.

 

                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na ogrody przydomowe i cele rolne, miejsca postojowe oraz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.05.2020 11:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.05.2020 11:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 98