Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.6.2020

Kudowa-Zdrój, 07.05.2020 r. 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
Przebudowa ulicy Szkolnej w Kudowie-Zdroju.
Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 22-04-2020 r. pod numerem 533316-N-2020

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

I.    Otwarcie ofert odbyło się 07-05-2020 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
II.    Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia – 1.519.192,00 zł
III.    W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminy składania wpłynęły 3 oferty. Koperty zamknięte i opisane, które parafowano i oznaczono numerami:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

(m-ce)

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry)

1

FIRMA OGÓLNOBUDOWALANA Robert Matyszczyk, Wolibórz 90/2, 57‑431 Wolibórz

1.048.944,00

30-10-2020

60

30

2

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA „KRĘŻEL” Reneta Krężel, Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 21A, 57-420 Radków

1.110.757,65

30-10-2020

60

30

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o., ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko

1.089.713,44

30-10-2020

60

30

 

 

Z up. BURMISTRZA

 Sekretarz Gminy

Barbara Kopeć

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.6.2020 z dnia 07-05-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:07.05.2020 15:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:07.05.2020 15:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 153