Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.5.2020

Kudowa-Zdrój, 29.04.2020 r. 

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
Remonty   nawierzchni dróg szutrowych na terenie Gminy Kudowa Zdrój w 2020 r.”.
Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 10-04-2020 r. pod numerem 530883-N-2020

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 29-04-2020 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie poszczególnych części zamówienia:

 

Nr Części

Nazwa części w postępowaniu:
Remonty   nawierzchni dróg szutrowych na terenie Gminy Kudowa Zdrój w 2020 r.

Kwota w zł brutto

Część nr 1

Wykonanie naprawy dróg o nawierzchni mieszanej metodą nakładki z destruktu bitumicznego w Kudowie-Zdroju

70 560,00

Część nr 2

Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni szutrowej w Kudowie-Zdroju.

69 000,00

Część nr 3

Wykonanie  naprawy chodnika na ulicy Fabrycznej w Kudowie-Zdroju.

10 440,00

 

 

  1. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminy składania ofert, na poszczególne części wpłynęły 2 oferty. Koperty zamknięte i opisane, które parafowano i oznaczono numerami:

Nr oferty

Nr Części

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

Termin wykonania w dniach

Okres gwarancji

(m-ce)

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry)

1

2

BITMEX, Grzegorz Zygadło,

ul. Kościuszki 19, 48-370 Paczków

74,530,62

60

12

30

2

1

MAZUREK, Mazurek Ireneusz,

ul. Wolności 63C, 57-330 Szczytna

109.214,90

90

12

30

2

2

MAZUREK, Mazurek Ireneusz,

ul. Wolności 63C, 57-330 Szczytna

176.411,52

60

6

30

2

3

MAZUREK, Mazurek Ireneusz,

ul. Wolności 63C, 57-330 Szczytna

20.922,30

60

12

30

 

BURMISTRZ

 Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.5.2020 z dnia 29-04-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:29.04.2020 14:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:29.04.2020 14:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 126