Ogłoszenie nr 540064921-N-2020 z dnia 15-04-2020 r.

 

Kudowa-Zdrój:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 530883-N-2020
Data: 10/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kudowa-Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 89071792900000, ul. ul. Zdrojowa  24, 57-350  Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 661 926, e-mail kudowa@kudowa.pl, faks 748 661 351.
Adres strony internetowej (url): www.kudowa.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Zadanie polega na wykonaniu naprawy dróg o nawierzchni mieszanej metodą nakładki z destruktu bitumicznego o grubości 10 cm po zagęszczeniu na terenie Kudowy Zdrój – zgodnie z załączonym szkicem – stanowiącym Zał. graf. nr 1 _lokalizacja odc. dróg 17,15,8 do OPZ w tym: ¬ ul. Słone odc. 17 dz. nr 98 AM (0008) ob. Słone o długości 354m/ 1606m2 ¬ ul. Słone odc. 15 dz. nr 89 AM (0008) ob. Słone o długości 101m/313,8m2 ¬ ul. Słone odc. 8 dz. nr 384/5, 406 AM (0008) ob. Słone o długości 120m/480,0m2
W ogłoszeniu powinno być: Zadanie polega na wykonaniu naprawy dróg o nawierzchni mieszanej metodą nakładki z destruktu bitumicznego o grubości 10 cm po zagęszczeniu na terenie Kudowy Zdrój – zgodnie z załączonym szkicem – stanowiącym Zał. graf. nr 1 _lokalizacja odc. dróg 17,15,8 do OPZ w tym: ¬ ul. Słone odc. 17 dz. nr 98 AM (0008) ob. Słone o długości 354m/ 1606m2 ¬ ul. Słone odc. 15 dz. nr 89 AM (0008) ob. Słone o długości 101m/348,8m2 ¬ ul. Słone odc. 8 dz. nr 384/5, 406 AM (0008) ob. Słone o długości 120m/480,0m2

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 2.
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-27, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-29, godzina: 13:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część nr 1. pkt.1.
W ogłoszeniu jest: Zadanie polega na wykonaniu naprawy dróg o nawierzchni mieszanej metodą nakładki z destruktu bitumicznego o grubości 10 cm po zagęszczeniu na terenie Kudowy Zdrój – zgodnie z załączonym szkicem – stanowiącym Zał. graf. nr 1 _lokalizacja odc. dróg 17,15,8 do OPZ w tym: ¬ ul. Słone odc. 17 dz. nr 98 AM (0008) ob. Słone o długości 354m/ 1606m2 ¬ ul. Słone odc. 15 dz. nr 89 AM (0008) ob. Słone o długości 101m/313,8m2 ¬ ul. Słone odc. 8 dz. nr 384/5, 406 AM (0008) ob. Słone o długości 120m/480,0m2
W ogłoszeniu powinno być: Zadanie polega na wykonaniu naprawy dróg o nawierzchni mieszanej metodą nakładki z destruktu bitumicznego o grubości 10 cm po zagęszczeniu na terenie Kudowy Zdrój – zgodnie z załączonym szkicem – stanowiącym Zał. graf. nr 1 _lokalizacja odc. dróg 17,15,8 do OPZ w tym: ¬ ul. Słone odc. 17 dz. nr 98 AM (0008) ob. Słone o długości 354m/ 1606m2 ¬ ul. Słone odc. 15 dz. nr 89 AM (0008) ob. Słone o długości 101m/348,8m2 ¬ ul. Słone odc. 8 dz. nr 384/5, 406 AM (0008) ob. Słone o długości 120m/480,0m2

 

Ogłoszenie zostało wywieszenone na tablicy Zamawiającego oraz zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.04.2020 r.

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - IR.271.5.2020 z dnia 15-04-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:15.04.2020 14:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:15.04.2020 14:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 109