Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74 866 13 51

Znak sprawy: IR.271.4.2020

Kudowa-Zdrój, 01.04.2020r. 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Na podstawie Art. 93. ust. 3 oraz art. 92. ust. 1 pkt 7 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży”. Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20-03-2020r. pod numerem 525705-N-2020 r.

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

Na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ponieważ Zamawiający nie może zwiększyć zaplanowanej w budżecie kwoty na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty uznano, że spełniona została przesłanka do unieważnienia ww. postępowania określona w art. 93. ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych.

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.4.2020 z dnia 01-04-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:01.04.2020 14:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:01.04.2020 14:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 114