Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.4.2020

Kudowa-Zdrój, 30.03.2020 r. 

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Dostawa używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży”. Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20-03-2020r. pod numerem 525705-N-2020 r.
 

 

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

 

  1. Otwarcie ofert odbyło się 30.03.2020 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 250 100,00 zł brutto.
  3. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty w zamkniętych i opisanych kopertach, które parafowano i oznaczono następującymi numerami:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN brutto

Termin wykonania

w dniach

Okres gwarancji w miesiącach

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania f-ry,)

1

Sławomir Zyguła Przedsiębiorstwo
Usługowo Handlowe,

ul. Suchedniowska 58B, 26‑010 Bodzentyn

258.300,00

7

3

30

2

Usługi Transportowe Lal Mieczysław,

ul.Brzozowa 4, 22‑437 Łabunie

233.700,00

7

3

30

 

 

Z up. BURMISTRZA

Sekretarz Gminy

Barbara Kopeć

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.4.2020 z dnia 30-03-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:30.03.2020 13:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:30.03.2020 13:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 146