Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.3.2020

Kudowa-Zdrój, 25.03.2020 r. 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2020 r. - etap I ", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 522108-N-2020 z dnia 2020-03-10.

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 25.03.2020 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 190 000,00 zł brutto.
  3. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty w zamkniętych i opisanych kopertach, które parafowano i oznaczono następującymi numerami:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji w miesiącach

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania f-ry,)

1

Konsorcjum:
"EKOBUD" Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne Stanisław Zakrzewski ul.Hutnicza 7, 57-320 Polanica-Zdrój - Lider
ROBUD Jacek Zakrzewski ul.gen.J.Bema 8, 57-320 Polanica-Zdrój - Uczestnik

232.775,46

2020-07-31

60

30 dni

2

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA „KRĘŻEL” Reneta Krężel, Ścinawka Średnia ul. Sikorskiego 21A, 57-420 Radków

235.000,00

2020-07-31

60

30 dni

3

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Rafał Szlachcic, ul.Ślężna 17,

58-214 Oleszna

281.228,38

2020-07-31

60

30 dni

 

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Mariusz Fleszar
 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.3.2020 z dnia 25-03-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:25.03.2020 13:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:25.03.2020 13:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 182