Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.1.2020

Kudowa-Zdrój, 09.03.2020 r. 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Kudowa Zdrój w 2020 r. - I ", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 21-02-2020 pod numerem 514960-N-2020.

 

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

 

  1. Otwarcie ofert odbyło się 09.03.2020 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 190 000,00 zł brutto.
  3. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty w zamkniętych i opisanych kopertach, które parafowano i oznaczono następującymi numerami:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji w miesiącach

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania f-ry,)

1

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA „KRĘŻEL” Reneta Krężel, Ścinawka Średnia ul. Sikorskiego 21A, 57-420 Radków

299.600,00

2020-07-31

60

30 dni

2

Konsorcjum:
"EKOBUD" Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne Stanisław Zakrzewski ul.Hutnicza 7, 57-320 Polanica-Zdrój - Lider
ROBUD Jacek Zakrzewski ul.gen.J.Bema 8, 57-320 Polanica-Zdrój - Uczestnik

243.344,90

2020-07-31

60

30 dni

 

 

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Mariusz Fleszar

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.1.2020 z dnia 09-03-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:09.03.2020 14:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:09.03.2020 14:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 165