Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.25.2019

Kudowa-Zdrój, 02.12.2019 r. 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju ", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13-11-2019 pod numerem 621909-N-2019.

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 02.12.2019 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 221 142,55 zł brutto.
  3. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5  ofert w zamkniętych i opisanych kopertach, które parafowano i oznaczono następującymi numerami:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji w miesiącach

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania f-ry,)

1

BillaBau Usługi Budowlane Dariusz Łukojko, ul.Odrodzenia 9/6, 56-120 Brzeg Dolny

467.400,00

2020-05-29

60

30 dni

2

WERAN Sp. Z o.o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław

319.800,00

2020-05-29

60

30 dni

3

NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul.Chrobrago 1, 12-100 Szczytno

243.256,00

2020-05-29

60

30 dni

4

AMJ SPERO Sp. z o.o., ul.Narutowicza 61, 20-016 Lublin

295.077,93

2020-05-29

60

30 dni

5

DABRO-BAU FIRMA HONDLOWO-USŁUGOWA Paweł Dąbrowski, ul.Opoczka 17 A, 58-100 Świdnica

295.000,00

2020-05-29

60

30 dni

 

BURMISTRZ
Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.25.2019 z dnia 02-12-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:02.12.2019 14:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:02.12.2019 14:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 105