Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR.271.25.2019

Kudowa-Zdrój, 22-11-2019 

Odpowiedzi i wyjaśnienia

do wniosku nr 1 z dnia  19-11-2019 r. oraz do wniosków nr 2-5 z dnia  21-11-2019 r.

wraz

 z informacją o zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie „Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju” - IR.271.25.2019. Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13-11-2019 pod numerem 621909-N-2019                                   

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)w związku z wpłynięciem wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

PATRZ ZAŁĄCZNIK: IR_271-25-2019_Odpowiedzi_oraz- informacja-o-zmianie-tresci-SIWZ.pdf

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYJAŚNIENIA ORAZ INFORMACJA o zmianie treści SIWZ - IR.271.25.2019 z dnia 22-11-2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:22.11.2019 16:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:22.11.2019 16:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 85