Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.24.2019

Kudowa-Zdrój, 20.11.2019 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie " Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań polegających na przebudowie dróg gminnych w obrębie ul. Kościelnej, ul. Słone i ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju”. Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12-11-2019 pod numerem 621416-N-2019.

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 20-11-2019 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie poszczególnych części zamówienia:

Nr części

Nazwa części

Kwota w zł brutto

Część nr 1

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę fragmentów ul. Kościelnej w Kudowie-Zdroju (nr 119228D)

7 393,00

Część nr 2

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę fragmentów ul. Słone w Kudowie –Zdroju (nr 119250D)

16 347,00

Część nr 3

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę fragmentów ul. Brzozowie w Kudowie –Zdroju (nr 119216 D)

36 260,00

 
  1. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminy składania ofert, na poszczególne części wpłynęły 3 oferty. Koperty zamknięte i opisane, które parafowano i oznaczono numerami:

Nr oferty

Nr Części

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

(m-ce)

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry)

1

1

NOVA-PROJECT SP. Z O.O. Al. Ludomira Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław

9840,00

07-02-2020

72

30

1

2

NOVA-PROJECT SP. Z O.O. Al. Ludomira Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław

11070,00

07-02-2020

72

30

1

3

NOVA-PROJECT SP. Z O.O. Al. Ludomira Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław

22140,00

07-02-2020

72

30

2

1

INBUD ”PROJEKTY-NADZORY-OBSŁUGA INWESTYCJI” Janusz Kwapisz, ul. Piastowska 27, 58-330 Jedlina-Zdrój

23370,00

28-02-2020

72

30

2

2

INBUD ”PROJEKTY-NADZORY-OBSŁUGA INWESTYCJI” Janusz Kwapisz, ul. Piastowska 27, 58-330 Jedlina-Zdrój

29889,00

28-02-2020

72

30

2

3

INBUD ”PROJEKTY-NADZORY-OBSŁUGA INWESTYCJI” Janusz Kwapisz, ul. Piastowska 27, 58-330 Jedlina-Zdrój

73554,00

28-02-2020

72

30

3

1

PPH AWIS Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 24, 65-376 Zielona Góra

14760,00

28-02-2020

48

30

3

2

PPH AWIS Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 24, 65-376 Zielona Góra

12300,00

28-02-2020

48

30

3

3

PPH AWIS Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 24, 65-376 Zielona Góra

49200,00

28-02-2020

48

30

 

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Mariusz Fleszar

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Usługi. IR.271.24.2019 z dnia 20-11-2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:20.11.2019 14:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:20.11.2019 14:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 116