Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: IR.271.21.2019

Kudowa-Zdrój, 14.11.2019 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój ". Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23-10-2019 pod numerem 613878-N-2019.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 14.11.2019  o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia: 766 431,25 zł.
  3. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminy składania ofert wpłynęły 2 oferty. Koperty zamknięte i opisane, które parafowano i oznaczono numerami:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Bank Spółdzielczy w Kłodzku

Plac Bolesława Chrobrego 4

57-300 Kłodzko

904.752,85

31-12-2030

Nie żądano

Kwartalnie

2

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

ul. Kilińskiego 2/4

57-100 Strzelin

812.639,60

31-12-2030

Nie żądano

Kwartalnie

 

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna
 

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.21.2019 z dnia 14-11-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:14.11.2019 14:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:14.11.2019 14:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 115