Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

    Znak sprawy: IR.271.21.2019

Kudowa -Zdrój, 29.10.2019 

Wyjaśnienia do wniosku nr 1 z dnia 25.10.2019

oraz informacja

 o zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój” zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22-10-2018 pod numerem 637488-N-2018.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w związku z wpłynięciem wniosku/zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak niżej, Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

Pełna treść zapytań oraz udzielone wyjaśniania wraz z informacją o zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączonym pliku:

271-21-19_Wyjaśnienia do wniosku nr 1 z 25-10-2019 oraz zm_SIWZ.pdf

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o zmianie treści SIWZ - IR.271.21.2019 z dnia 29-10-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:29.10.2019 13:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:29.10.2019 14:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 85