Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

   Znak sprawy: IR.271.19.2019

Kudowa-Zdrój, 29.10.2019r. 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

Na podstawie Art. 92. ust. 1 pkt 7 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia,
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
 „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa ulicy Słone w Kudowie Zdroju  - Etap I ", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18-10-2019 pod numerem 611523-N-2019.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj. do 28-10-2019
do godziny 13:00 nie wpłynęła żadna oferta.

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

W związku z powyższym wystąpiła przesłanka do unieważnienia ww. postępowania
zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

 

Burmistrz Miasta

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.19.2019 z dnia 29-10-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:29.10.2019 09:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:29.10.2019 09:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 104