Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: IR. 271.18.2019

Kudowa-Zdrój, 16.10.2019 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonie 2019/2020", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 08-10-2019 pod numerem 606953-N-2019.

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 16.10.2019 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Postępowanie prowadzone jest z podziałem na 5 części: Część nr 1 - BRZOZOWIE; Część nr 2 - DROGA NA KARŁÓW; Część nr 3 - CZERMNA-PSTRĄŻNA; Część nr 4 - PSTRĄŻNA-BUKOWINA; Część nr 5 - KUDOWA-JAKUBOWICE. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 680 328,52  zł łącznie w tym na poszczególne części zamówienia:

Nr części

1

2

3

4

5

Kwota w zł

90 950,43

167 607,31

171 267,96

153 718,84

96 783,98

 
  1. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 ofert/y w zamkniętych i opisanych kopertach, które parafowano i oznaczono numerami tj.:

Nr oferty

Nr części

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry, cykl miesięczny)

1

5

ŚCINKA Drewna Hodowla i Pielęgnacja Lasu Przemysław Zając, ul. Jakubowice 22, 57-350 Kudowa-Zdrój

98 550,00

2020-04-30

Nie żądano

30 dni

2

1

USŁUGI  DROGOWE, ROLNICZE I LEŚNE Jakub Kowalski, ul. Brzozowie 23, 57-350 Kudowa-Zdrój

92 610,00

2020-04-30

Nie żądano

30 dni

3

2

NOIR Firma Ogólnobudowlana Michał Fugowski, ul. Kościuszki 67, 57-350 Kudowa-Zdrój

144 244,80

2020-04-30

Nie żądano

30 dni

3

3

NOIR Firma Ogólnobudowlana Michał Fugowski, ul. Kościuszki 67, 57-350 Kudowa-Zdrój

148 780,80

2020-04-30

Nie żądano

30 dni

3

4

NOIR Firma Ogólnobudowlana Michał Fugowski, ul. Kościuszki 67, 57-350 Kudowa-Zdrój

141 220,80

2020-04-30

Nie żądano

30 dni

 

Burmistrz Miasta

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.18.2019 z dnia 16-10-2019r
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:16.10.2019 14:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:16.10.2019 14:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 120