Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Głównej 25

Kudowa-Zdrój 03.10.2019r.

 

I N F O R M A C J A

Działając   na  podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z  późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój uprzejmie informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w  Kudowie-Zdroju,  przy  ul. Zdrojowej 24 - parter, został wywieszony na tablicy  ogłoszeń  wykaz  dot.  sprzedaży  lokalu  mieszkalnego nr 10, położonego w  budynku  przy  ul. Głównej 25  w  Kudowie-Zdroju, który  będzie przedmiotem sprzedaży  na  rzecz  najemcy.

    W/w wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  03.10.2019 r. do 25.10.2019 r..
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 16.11.2019 r..

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Głównej 25
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.10.2019 13:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż