Kudowa-Zdrój 03-10-2019 r.

 

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter), w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24,  wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia na: 20/2019 cele rolne i ogrody przydomowe, 22/2019 grunt pod garażem wybudowanym ze środków własnych dzierżawcy i miejsce postojowe, 23/2019 działalność usługowo-handlową, 24/2019 reklamę oraz wykaz nr 21/2019 dotyczący garażu przeznaczonego do najmu.
W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia 03-10-2019 r. do 24-10-2019 r.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne i ogrody przydomowe, grunt pod garażem i miejsce postojowe, dzialalność usługowo-handlową, reklamę oraz garażu przeznaczonego do najmu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.10.2019 13:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.10.2019 13:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 35