Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 77/16 obręb Zakrze na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Kudowa-Zdrój 01.10.2019 r.


I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z  późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24, parter, został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz  dot. działki nr 77/16, (AM-3) o pow. 29 m2 , księga wieczysta SW1K/00086627/6, położonej w obrębie Zakrze, w gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, stanowiących własność Nabywcy.

W/w wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  01.10.2019 r. do 23.10.2019 r..
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 14.11.2019 r..

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 77/16 obręb Zakrze na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2019 11:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż