Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej - działka nr 448 obręb Czermna gmina Kudowa-Zdrój

Kudowa-Zdrój 01.10.2019r.

I N F O R M A C J A

Działając   na  podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z  późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w  Kudowie-Zdroju  przy  ul. Zdrojowej 24 - parter, został wywieszony na tablicy  ogłoszeń  wykaz  dot.  sprzedaży  w drodze  przetargu  ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 448 (AM-13), o pow. 1439 m2, księga wieczysta nr SW1K/00083141/4 położonej w obrębie Czermna, gmina Kudowa-Zdrój.

    W/w wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  01.10.2019 r. do 23.10.2019 r.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 14.11.2019 r.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej - działka nr 448 obręb Czermna gmina Kudowa-Zdrój
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2019 10:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż