Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

  

 Znak sprawy: IR.271.16.2019

Kudowa-Zdrój, 27.08.2019r. 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie Art. 92. ust. 1 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dowóz dzieci do szkół podstawowych oraz na zajęcia basenowe na terenie Gminy Kudowa-Zdrój od dnia 02.09.2019 r. do 26.06.2020", prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02-08-2019 r. pod numerem 550161353-N-2019 r.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. oraz brak jest możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną.

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

W związku z powyższym wystąpiła przesłanka do unieważnienia postępowania zgodnie z Art. 93. ust. 1.  pkt. 4 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.16.2019 z dnia 27-08-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:27.08.2019 10:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:27.08.2019 10:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 56